Yhteistyö

n4s_collaboration

Yhteistyö DIMECC-ohjelmissa

N4S-ohjelma hyödyntää myös muista DIMECC-ohjelmista saatuja tuloksia.

Ohjelma ulottuu myös muiden ohjelmien toimintaam. Etenkin seuraavilla ohjelmilla on tärkeä rooli:

S4Fleet initiative hyödyntää N4S-ohjelmien tuloksia teollisuudessa.

Cloud Software: Monet ohjelmaan osallistuvista organisaatioista olivat Cloud Software -ohjelmassa. Vaikka ohjelma päättyi vuoden 2013 lopussa, N4S käyttää ohjelman teknisiä tuotteita lähtökohtana pilvipohjaisille palveluille.

Data2Intelligence: D2I-ohjelma voi tuottaa algoritmeja ja muita työkaluja N4S-ohjelmaan.

China-Finland ICT Alliance

China-Finland ICT Alliance-hankkeen aloitteen tekivät Kiinan tiede- ja teknologiaministeri Wan Gang ja pääministeri Matti Vanhanen.  China-Finland ICt Alliance käynnistettiin vuonna 2009 ja DIGILE on sen suomalainen koordinaattori.  Sen päätavoite on edistää  tehokasta ja liiketoimintaan keskittynyttä yhteistyötä, jotka liittyvät ICT-sovelluksiin ja –palveluihin yhteiskunnassa ja teollisuudessa. Ensimmäiset yhteistyöprojektit keskittyivät verkkotekniikkaan, langattomiin ratkaisuihin ja ICT-pohjaisiin palveluihin.

ICT Alliance- hankkeen II-vaiheen aloitustilaisuus pidettiin Shangaissa syyskuussa 2013. Päätavoite on siirtyä usein pirstaleisista ja erillisistä tutkimustoiminnasta kohti systemaattisia, integroitua ja monisektorisia sovelluksia sellaisilla alueilla kuten digitaaliset palvelut, seuraavan sukupolven media, opetusteknologia, verkkokauppa, ympäristön kartoitus ja tarkkailu, terveys ja hyvinvointi, älykäs kaupunki, älykäs liikenne, älykäs koti, 5G-verkot ja pilvilaskenta.

http://ictalliance.org/

Horizon 2020

Tieto- ja viestintätekniikan merkitys talouskasvun moottorina on tunnistettu myös Horizon 2020 -ohjelmassa.

Tieto- ja viestintätekniikan osio Horizon 2020 -ohjelmassa listaa seitsemän pilaria: digitaaliset sisämarkkinat; yhteensopivuus ja standardit; luottamus ja turvallisuus; nopea ja ultranopea internetyhteys; tutkimus ja innovaatio; digitaalisen luku- ja kirjoitustaidon ja osaamisen edistäminen; sekä tieto- ja viestintätekniikan tuomat edut Euroopan yhteisölle. N4S on Suomen kansallinen ponnistus kahden pilarin haltuunottamisessa – digitaaliset sisämarkkinat sekä tutkimus ja innovaatio.

N4S-ohjelman tavoite, digitaalisten palveluiden luominen, on pohjimmiltaan yhdenmukainen Horizon 2020 -ohjelmassa ehdotettujen toimenpiteiden kanssa.

ITEA3

N4S-ohjelmaan osallistuvilla organisaatioilla on historiaa SHOK-hankkeiden tulosten ulottamiseksi koko Euroopan laajuisiksi, etenkin ITEA ja Celtic –projekteissa.

Euroopan teknologiainstituutin TVT-laboratoriot

Euroopan teknologiainstituutin (The European Institute of Technology) lähestymistapa on samanlainen kuin N4S:n strategisessa tutkimusohjelmassa, ja se pyrkii jatkuvasti saattamaan yhteen tutkijoita, akateemisia henkilöitä ja liiketoiminnan ammattilaisia.