Uusilla menetelmillä tietoa asiakasuskollisuudesta

Tutkimusryhmä PREAGO Aalto-yliopistosta ja IT-yhtiö Reaktor etsivät N4S -ohjelmassa yhteistyömahdollisuuksia syvällisen asiakastiedon käsittelyyn datatieteen ja laadullisen tutkimuksen keinoin. Aalto-yliopistossa on tutkittu 15 vuotta asiakaskäyttäytymistä, jotka liittyvät tuotteisiin ja palvelujen käytettävyyteen. Ryhmä on tutkinut ensimmäisten joukossa mm. tunteiden osuutta osana asiakasuskollisuutta. Tutkimuksen mukaan tunteilla, muistoilla ja pitkäaikaisella käyttökokemuksella on suuri merkitys asiakasuskollisuuteen tuotteen hyödyllisyyden ja käytettävyyden rinnalla.

Aalto-yliopiston PREAGO-tutkimusryhmä osallistuu N4S-ohjelmaan tukeakseen tutkimuksen avulla yrityksiä uudessa digitaalisessa taloudessa. Yliopistolla ja ohjelmaan osallistuvilla yrityksillä on useita yhteistyöprojekteja, joissa mallinnetaan arvoa, kerätään palautetta asiakkailta ja tuetaan yritysten toimintatapoja ohjelmistoekosysteemeissä.

IT-yhtiö Reaktorin kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on yhdistää laadullisen käyttäytymistutkimuksen ja datatieteen menetelmät syvällisen asiakastiedon keräämiseen ja käsittelyyn. Suurten tietovarantojen käsittelyyn ja analysointiin perustuvat palvelut ovat kuuluneet Reaktorin tarjontaan iso data-ilmiön alkuhetkistä lähtien, ja tällä hetkellä yrityksessä on oma osastonsa datatieteen asiantuntijoita.

Lue loput Sari Kujalan haastattelusta täältä: https://n4s.dimecc.com/2014magazine/article8/