Työterveyslaitos tutkii ohjelmistotuotantotavan muutoksen merkitystä työhyvinvoinnille.

TTL:n hankkeessa tutkitaan työhyvinvointia sellaisissa ohjelmistokehitysryhmissä, jotka hyödyntävät ketteriä menetelmiä ja jotka luovat ja ottavat käyttöön jatkuvasti uusia ohjelmistoversioita.

Tutkijoita kiinnostaa erityisesti ohjelmistonkehittäjien työhyvinvointi, kun N4S-ohjelman yritykset ottavat käyttöön uusia menetelmiä ja käytäntöjä.

“Ohjelmistonkehittäjien motivaatiota on tutkittu jonkin verran. Ketterien ja leanien menetelmien ja työhyvinvoinnin tutkimusta on vähemmän”, toteaa erikoistutkija Marja Känsälä Työterveyslaitoksesta.

TTL tutkii kolmea aluetta: lyhenevät toimitussyklit, muutosprosessit ja dynaamiset työtilanteet. Kuinka paljon lyhyt toimitussykli (ominaisuuden kehittämisestä julkaisuun) kuormittaa? Kuinka paljon uusien työskentelytapojen käyttöönotto vaikuttaa työhyvinvointiin? Entä minkälainen on ryhmän kasvun, monikulttuurisen ja hajautetun työskentelyn vaikutus?

“Työhyvinvoinnilla tarkoitamme työn mielekkyyttä, kuormitusta ja tiimityön prosessien sujuvuutta. Emme siis tarkastele hyvinvointia pelkästään työtyytyväisyyden ja stressinsietokyvyn kautta. Näemme työhyvinvoinnin syntyvän nimenomaan työn tekemisen tavoista eikä se ole työstä irrallinen työkyky-asia. Missiomme onkin, että hyvinvointia saadaan työstä.”, Känsälä korostaa.

TTL:n hankkeen tutkimusmenetelminä ovat haastattelut, kyselyt, fysiologiset stressimittaukset ja kehittämistyöpajat sekä tutkimusohjelman toimintaan kuuluvat yhteistapaamiset.

AgiES-hankkeessa (Agile and Lean Development Methods for Embedded ICT Systems) TTL:n tutkijat tarkastelivat myös ohjelmistonkehittäjien työn kuormittavuutta.

“Tässä hankkeessa havaittiin, että ketterämpien tiimien työstä palautuminen oli parempaa työjakson (esim. sprintin) lopussa. Näyttääkin siis siltä, että ketteryydellä voi todella olla työn kuormitusta tasaava, kestävän tahdin ajatuksen mukainen vaikutus. Samassa tutkimuksessa havaittiin, että hyvin sovellettuna ketterät käytännöt ja periaatteet ja toimintakäytännöt edistävät työhyvinvointia, työn mielekkyyttä ja sujuvuutta.”

Työterveyslaitos

Työterveyslaitos toimii sosiaali- ja terveysministeriön alaisena. Työterveyslaitos toimii viidellä paikkakunnalla eri puolilla Suomea ja sen palvelut ovat saatavilla kaikista toimipisteistä. Työterveyslaitos osallistuu työterveyden ja -hyvinvoinnin asiantuntijana kansainvälisten järjestöjen ja Euroopan Unionin toimintaan.

www.ttl.fi

N4S-ohjelma

Need for Speed (N4S) on yhteistyökonsortio, joka on luotu rakentamaan perusta suomalaisten ohjelmistoyritysten menestykselle uudessa digitaalisessa taloudessa. Ohjelmassa kokeillaan käytännössä reaaliaikaisia liiketoimintamalleja. Mallit perustuvat syvään asiakastuntemukseen, mikä mahdollistaa välittömän arvontuoton. Ohjelman toteuttavat johtavat suomalaiset ohjelmistoyritykset, ja se edustaa 13 laajan teollisuusfirman, 16 pienen ja keskisuuren yrityksen ja 11 tutkimusinstituutin ja yliopiston konsortiota. Nelivuotisen Digile-ohjelman (2014-2017) rahoittaa osaksi Tekes.

n4s.dimecc.com