Stairway to Heaven – mall yritysten käyttöön

Nykyaikana onnistunut ohjelmistokehitys edellyttää asiakkaiden ottamista mukaan suunnitteluun. Tämä kuitenkin edellyttää, että asiakaspalautteen hallinnointi on kunnossa. Stairway to Heaven on malli, joka luotiin Malmön ja Chalmersin yliopistoissa teollisuusyhteistyöhön. N4S-ohjelman avulla voidaan luoda tarpeeksi pitkäjänteinen malli yritysten käyttöön Suomessa.

Stairway to Heaven-malli kuvaa siirtymistä perinteisestä ohjelmistokehityksestä jatkuvaan käyttöönottoon. Tutkimustulokset vahvistavat, että organisaatiot eivät omaksu ketteriä menetelmiä ilman huolellista esittelyä ja perehdyttämistä. Ketterä työskentelykulttuuri ei myöskään synny isoissa tuotekehitystiimeissä, vaan niitä on pienennettävä. Lähtökohtana on, että tiimi on vastuussa koko palvelusta tai tuotteesta. Kehitystyö pitää kohdentaa myös ohjelmiston ominaisuuksiin, ei sen komponentteihin. Stairway to Heaven-mallissa on viisi vaihetta, joiden läpi yrityksen on kuljettava, jotta se pääsisi tavoitteeseen eli nopeaan ja asiakkaiden palautteeseen reagoivaan ohjelmistokehitykseen.

Lue loput Pasi Kuvajan haastattelusta täältä:

https://n4s.dimecc.com/2015magazine/article14/