Sprintti isoissa projekteissa

Kun projektissa on mukana monia organisaatioita, vaarana ovat lisääntyvä byrokratia ja turhat työsuoritteet. N4S-ohjelmassa hyödynnetään hyviä ohjelmistosuunnittelun periaatteita koko hankkeen johtamisessa.

Ohjelmistosuunnittelussa on olennaista hahmottaa projektin edistymistä haittaavat  tekijät. Ketterien ja virtaviivaisten menetelmien tavoitteena on saada nopeasti konkreettisia ja hyödynnettäviä välituloksia, vähentää turhaa byrokratiaa ja parantaa työn laatua. Tavoitteena on, että ohjelmisto ja sen osa-alueet muuttuvat pikku hiljaa täydellisemmäksi ja valmiimmaksi useiden toteutuskierrosten, ”sprinttien”, aikana.

Ohjelmakoordinaattori Tua Huomo oli mukana 4-vuotisessa Cloud Software-hankkeessa, jossa ensimmäistä kertaa kokeiltiin näitä periaatteita myös  tutkimushankeen  johtamisessa.

”Havaitsimme, että tutkimushankkeet eivät voi eristäytyä alati muuttuvasta liiketoimintaympäristöstä. Siksi ketterä lähestymistapa otettiin mukaan hankkeen johtamiseen. Tavoitteena oli tutkimustulosten nopea hyödyntäminen liiketoiminnassa sekä iteratiivinen tapa jakaa tuloksia koko konsortiolle.”, kertoo Huomo.

Nyt samanlaista mallia hyödynnetään muissakin Digilen ohjelmissa ja myös vuonna 2014 käynnistyneessä N4S-ohjelmassa. Huomo uskoo, että myös isojen hankkeiden ketteryyttä voi ja tulee lisätä.

Lue loput Tua Huomon (N4S Program Coordinator) haastattelusta täältä:

https://n4s.dimecc.com/2014magazine/article2/