Satu Miettinen kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman johtoryhmään

Lapin yliopiston taideteollisen muotoilun professori Satu Miettinen on nimetty valtiovarainministeriön asettaman kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman (KaPa) strategiseen johtoryhmään. Kansallinen palveluarkkitehtuuri luo yhteentoimivan digitaalisten palvelujen infrastruktuurin, jonka avulla tiedon siirto organisaatioiden ja palvelujen välillä on helppoa. Ohjelmassa luodaan palveluväylä (tiedon välityskerros), kansalaisten, yritysten ja viranomaisten tarvitsemat yhteiset palvelunäkymät, uusi sähköinen tunnistusratkaisu sekä ratkaisut organisaatioiden ja luonnollisten henkilöiden roolien ja valtuutusten hallintaan.

Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman toimikausi kestää vuoden 2017 loppuun asti. Ohjelman aikana luodaan yhteiset toimintamallit ja prosessit, jotka mahdollistavat kansallisen palveluarkkitehtuurin jatkuvan ylläpidon sekä tietovarantojen ja palveluiden kytkennän osaksi palveluarkkitehtuuria myös ohjelman päättymisen jälkeen.

KaPa:n strateginen johtoryhmä hyväksyy ohjelman tavoitteet ja aikataulun, varmistaa edustamansa tahon sitoutumisen ohjelman tavoitteisiin ja ohjelman tehtävien toimeenpanoon oman organisaationsa osalta, käsittelee ja puoltaa linjaus- ja päätösesityksiä ministerivaliokunnille tai valtioneuvostolle

Strategisen johtoryhmän puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö Martti Hetemäki ja varapuheenjohtajana ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen. Muut johtoryhmän jäsenet ovat Auni-Marja Vilavaara, Harri Martikainen, Tapio Aaltonen, Eeva-Riitta Pirhonen, Antti Vertanen, Pekka Sinkkilä, Jan Elhon, Raimo Ikonen, Petteri Ohvo, Mikael Forss, Markku Heikura, Reijo Aarnio, Heikki Lunnas, Jaakko Salavuo, Sari Almi, Juha Ropponen, Heli Hänninen, Juhani Heikka, Antti Kivelä, Satu Miettinen, Jukka Viitasaari, Reijo Svento ja Mika Tuuliainen.

N4S-ohjelmassa Satu Miettinen johtaa Lapin yliopiston tutkimushanketta, jossa kehitetään palvelumuotoilun menetelmiä vastaamaan digitaalisen tuotannon tarpeita. Palvelumuotoilun avulla on mahdollista hyödyntää syvää asiakasymmärrystä tuotekehityksessä sekä nopeuttaa kehittämisprosessia.

http://www.satumiettinen.com/

https://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/0106_palveluarkkitehtuuri/index.jsp