Pilvitekniikka sopii testaukseen ja sovellusten kehitykseen

Jotta pilvipohjainen testaus onnistuisi, organisaatioiden tulee varmistaa esimerkiksi riittävä testausinfrastruktuuri, turvallisuus, läpinäkyvät hinnoittelumallit ja tehokas viestintä eri osapuolten välillä. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta diplomi-insinööri Leah Riungu-Kalliosaaren (Lappeenrannan teknillinen yliopisto) ohjelmistotekniikan alan väitöstutkimuksesta.

Tutkimustuloksista selviää, että pilvitekniikka sopii käytettäväksi testauksessa ja sovellusten kehityksessä sekä esimerkiksi pelinkehityksessä. Pilvitekniikka on yksi it-alan uusimmista trendeistä. Ohjelmistotuotteet, palvelut ja organisaatiot joutuvat panostamaan jatkuvasti muuttuviin tekniikkoihin, trendeihin ja markkinavaatimuksiin.

Väitöskirjassa ehdotetaan yksinkertaista viisivaiheista tiekarttaa pilvipohjaisen testauksen käyttöönottoon. Siinä esitetään myös strategia, jota organisaatiot voivat käyttää siirtyessään pilvipohjaiseen testaukseen.

Väitöskirjan tuloksia voidaan hyödyntää yritysten pilvipohjaisen testauksen prosessien tehostamisessa, käytännön pilvipohjaisen testauksen arvioinnissa ja pilvipohjaisen testauksen soveltuvuuden arvioinnissa tietyille sovelluksille ja liiketoiminnan toimialueille.

Tutkimuksessa tunnistettiin pilvipohjaisen testauksen edut, haasteet ja vaikutukset erityisesti organisatorisessa ja strategisessa kontekstissa. Riungu-Kalliosaari käsitteli väitöskirjassaan myös laatukysymyksiä pilvisovellusten kehityksessä sekä tutki pilvitekniikan soveltuvuutta pelinkehitykseen. Erityistapauksena tutkimuksessa käsiteltiin pilvitekniikan käytettävyyttä pelinkehityksessä.

Kun sovelluksia käytetään tai kehitetään pilviympäristössä, sovellus tai liiketoiminnan toimialue ovat keskeisiä tärkeiden ominaisuuksien määrittämisessä. Yleisesti tietyt laatutekijät, kuten turvallisuus ja käytettävyys, vaativat erityishuomiota.

Leah Riungu-Kalliosaari työskentelee tutkijana N4S-ohjelmassa Helsingin yliopistossa.

Väitöskirja Empirical Study on the Adoption, Use and Effects of Cloud-based Testing

http://www.doria.fi/handle/10024/96973