Parempia ohjelmistoja yrityksille

Entistä enemmän työntekijä joutuu käyttämään firman valitsemia ohjelmistoja, joista oma työsuoritus on riippuvainen. Siksi ohjelmistojen toimivuus ja käytettävyys vaikuttavat ratkaisevasti firman tulokseen.

Monien työelämää tutkineiden psykologien mukaan työelämä ei ole koskaan ollut aivojen tietojenkäsittelylle niin vaativaa kuin nykyään. Tieto vanhenee nopeasti ja teknologiset sovellukset päivittyvät koko ajan. Uuden omaksuminen on vaikeaa, jos käytettävissä olevat ohjelmistot toimivat huonosti. N4S-ohjelmassa yritetään ratkaista, miten yritykset saisivat käyttöönsä parempia ohjelmistoja ja minkälaisia uusia työkaluja voitaisiin luoda ohjelmistokehittäjille.

Ohjelman akateeminen koordinaattori Tommi Mikkonen haluaa tutkia, miten teollisuusyritysten käyttämiä ohjelmistoja voisi parantaa käyttäjäystävällisempään suuntaan. Siksi ohjelmassa kehitetään uusia analysointityökaluja ja bugeista suoraan kehittäjille raportoivia järjestelmiä.

Lue loput Tommi Mikkosen haastattelusta täältä:

https://n4s.dimecc.com/2014magazine/article3/