Opaskirja tulevaisuuden näköalojen ennustamiseen ohjelmistobisneksessä

A Cookbook for Predicting the Future – Introduction of Foresight Tools  antaa organisaatioille helpon keinon löytää sopivat tulevaisuuden ennakoimiseen tarvittavat työkalut ja menetelmät. Se on käytännöllinen opaskirja, jolla voi johtaa tulevaisuuden ennakoimiseen liittyviä toimintoja ohjelmistoalan liiketoiminnassa.

Kirjoittajat määrittelevat ennakoinnin etupainotteiseksi näkemykseksi tai tulevaisuuden vaihtoehtojen luotaaamiseksi. Nykyinen globaali liiketoimintaympäristö on jatkuvasti muuttuva ja uusia teknologioita, innovaatioita, uhkia ja mahdollisuuksia ilmaantuu koko ajan. Varhainen katkosten tunnistaminen voi estää yrityksiä menettämästä toimintansa perusedellytyksiä kovassa kilpailuympäristössä. Tämän takia moni yritys on jo alkanut valmistautua paremmin tulevaisuuteen panemalla alkuun ennakointikäytäntöjä. Ennakointi edellyttää tulevaisuuteen suuntautunutta tiedostuneisuutta ja suunnittelua, joka mahdollistaa sen. että liiketoimnnot voivat vastata nopeasti markkinoiden tulevaisuuden uhkiin ja mahdollisuuksiin.

Ennakointi on välttämättömyys yrityksille, jotta nämä selviäisivät muuttuvassa maailmassa. Ennakointi on toimintaa, joka ohjaa yritystä

  1. aktiivisesti kuvaamaan ympäristöä, tunnistamaan kuluttaja- ja asiakaskäyttäytymisen trendit, hajaannukset, esiintulevat teknologiat, kilpailijat, tilaajien tarpeet, villit kortit ja heikot signaalit.
  2. tulkitsemaan tunnistetut signaalit ja löytämään mahdollisuudet ja uhat
  3. luoda näköala mahdolllisuuksiin ja uhkiin ja arvioida valintoja päätöksenteossa. Nämä valintamahdollisuudet voivat olla vaiheittaisia inovaatioita olemassaolevan tuotteen tai palvelun ympärillä tai radikaaleja innovaatioita uusine tuotteineen, palveluineen ja jopa asiakkaineen. Tulokset voivat johtaa uuteen liiketoimintamalliin tai ekosysteemiin.