Opaskirja systemaattiseen kokeilukulttuuriin julkaistu

Continuous experimentation Cookbook – An introduction to systematic experimentation for software-intensive businesses esittelee keinot, miten yritykset voivat omaksua jatkuvan kokeilukulttuurin eli systemaattisen tavan testata tuotteiden ja palveluiden arvoa ja tarkastella liiketoimintastrategian toimivuutta.

Kasvava määrä yrityksiä on mukana rakentamassa ohjelmistovaltaisia tuotteita ja palveluita. Siksi suosituksi iskulauseeksi on tullut ”kaikki bisnes on ohjelmistobisnestä”. Ohjelmistokehitys mahdollistaa yritysten sekaantuvan olemassaoleviin markkinoihin, koska se on luonteeltaan joustavaa. Tämä luo erittäin dynaamisen ja kilpailukykyisen toimintaympäristön, joka asettaa liiketoiminnot suurille riskeille. Yksi riskeistä on, että tuotteesta tai palvelusta on vain vähän tai ei ollenkaan arvoa asiakkaille. Tällöin koko kehitystyöhön laitettu panos on ollut turhaa. Jotta riskejä voidaan vähentää, voidaan ottaa käytäntöön kokeiluvetoinen lähestymistapa kehitystyöhön. Kokeilukulttuurin avulla voidaan arvioida tuoteideoita ennen kuin käytetään kaikki resurssit lopulliseen kehitystyöhön. Kokeilut mahdollistavat sen, että voidaan testata niitä oletuksia, joita asiakkaat todella haluavat tuotteelta tai palvelulta ja samalla reagoida, jos oletukset ovat olleet vääriä.

Tämä opaskirja esittelee keinot, miten yritykset voivat omaksua jatkuvan kokeilukulttuurin eli systemaattisen tavan testata tuotteiden ja palveluiden arvoa ja tarkastella liiketoimintastrategian toimivuutta. Kirjassa esitellään oikeita kuvaavia esimerkkejä N4S-ohjelman partnereilta Ericssonilta, Solitalta, Vaadinilta ja Bittiumilta. Kirja ei anna pelkästään perusideoita jatkuvan kokeilukultturin aloittamiseen, vaan lisäksi kertoo, miten eri yritykset ovat sitä harjoittaneet.

DIMECC Need for Speed (N4S) on yhteistyökonsortio, joka on luotu rakentamaan perusta suomalaisten ohjelmistoyritysten menestykselle uudessa digitaalisessa taloudessa. Ohjelmassa kokeillaan käytännössä reaaliaikaisia liiketoimintamalleja. Mallit perustuvat syvään asiakastuntemukseen, mikä mahdollistaa välittömän arvontuoton. Ohjelman toteuttavat johtavat suomalaiset ohjelmistoyritykset, ja se edustaa 13 laajan teollisuusfirman, 16 pienen ja keskisuuren yrityksen ja 11 tutkimusinstituutin ja yliopiston konsortiota. Nelivuotisen DIMECC-ohjelman (2014-2017) rahoittaa osaksi Tekes.