Need for Speed-ohjelma: SHOK-hankkeessa julkaistu jo 100 tieteellistä artikkelia

Digitaalinen murros taloudessa on ollut kova.  Digitaaliset hyödykkeet ovat kaikkien saatavilla välittömästi, mihin vuorokauden aikaan tahansa. Digilen ja Tekesin Need for Speed-ohjelmassa on tutkittu ja kehitetty liiketoimintamalleja, toimintatapoja ja työkaluja reaaliaikaiseksi muuttunutta digitaalista taloutta varten. Nyt ohjelmassa on julkaistu jo sata tieteellistä artikkelia, jotka käsittelevät erityisesti tätä aihepiiriä.

Tavoitteena on antaa tutkimuksen avulla yrityksille keinot nopeuttaa toimintaansa: esimerkiksi reagoida nopeammin asiakastarpeiden tai muiden markkinaolosuhteiden muutokseen tai merkittävästi lyhentää tuotteen tai palvelun matkaa ideasta myyntiin. Avainasemassa on asiakkaiden ymmärtäminen aktiivisen vuoropuhelun ja tiedonvaihdon kautta. Juuri siksi N4S-ohjelmassa yhteistyötä tekevät IT-alan yritykset sekä isot teollisuusfirmat, jotka hyödyntävät tuoreita tutkimustuloksia.

“Ohjelmassa olevat yritykset ovat ottaneet tutkimuksesta hyviä käytäntöjä. Samalla on luotu uudenlainen yhteistyökulttuuri yritysten ja yliopistojen välille. Vuoropuhelu on aktiivista, eteenpäinvievää ja tuottaa tuloksia. SHOK-rahoitusinstrumentin avulla ohjelmassa on luotu kokeilukulttuuri, jonka ansiosta on voitu lisätä yritysten kilpailukukyä”, korostaa johtaja Janne Järvinen F-Securelta, joka on N4S-ohjelman veturiyritys.

Monet julkaistut tieteelliset artikkelit on tehty yhteistyössä N4S-ohjelman yritysten kanssa. Ne käsittelevät käyttäjäyhteisöjä, jatkuvaa kokeilua ja asiakkailta saadun datan hyödyntämistä lähes reaaliaikaisesti.

N4S-ohjelman akateemisen koordinaattorin professori Tommi Mikkosen mukaan tiivis yhteistyö teollisuuden ja tutkimuslaitosten välillä on malliesimerkki suomalaisen innovaatiojärjestelmän parhaista puolista. Nopean omaksumisen kulttuuri on tullut osaksi yritysten toimintaa.

“Jatkuva integrointi, toimitus sekä käyttöanalytiikka – kaikki kolme Googlen, Amazonin, ja Facebookin päivittäistä toimintaa- ovat ohjelman myötä löytäneet tiensä myös Suomessa toimivien yritysten toimintatapoihin.”

Reaaliaikaisten palvelujen haasteet eivät koske pelkästään pieniä ja ketteriä pelifirmoja tai mobiilisovellusten tekijöitä. Murros vaikuttaa myös perinteiseen teollisuuteen ja sen kilpailukykyyn.

Artikkelit ovat luettavissa N4S-ohjelman sivuilta: https://n4s.dimecc.com/publication/

 

Need for Speed (N4S) on yhteistyökonsortio, joka on luotu rakentamaan perusta suomalaisten ohjelmistoyritysten menestykselle uudessa digitaalisessa taloudessa. Ohjelman toteuttavat johtavat suomalaiset ohjelmistoyritykset, ja se edustaa 13 laajan teollisuusfirman, 16 pienen ja keskisuuren yrityksen ja 11 tutkimusinstituutin ja yliopiston konsortiota. Nelivuotisen Digile-ohjelman (2014-2017) rahoittaa osaksi Tekes.