Muotoiluajattelusta apua digitaalisten palveluiden luomiseen

Taideteollisen muotoilun professori Satu Miettinen johtaa Lapin yliopiston tutkimushanketta, jossa kehitetään palvelumuotoilun menetelmiä vastaamaan digitaalisen tuotannon tarpeita N4S-ohjelman yrityksille. Palvelumuotoilun avulla lisätään asiakasymmärrystä tuotekehityksessä ja nopeutetaan uusien tuotteiden suunnittelua.

Muotoiluajattelu on keskeinen osa uudenlaista johtamista. Palvelumuotoilussa käytetyt menetelmät kuten skenaariot, tarinallisuus, ja prototypointi auttavat päättäjiä näkemään tulevaisuuden toimintaympäristöjen muutokset. Kyse on olemassaolevan tiedon keräämisestä ja jäsentämisestä uudella tavalla. IT-alalla palvelumuotoilusta on apua, kun pitää esimerkiksi tutustua uuteen tekniseen ekosysteemiin ja alkaa käyttää sen sovelluksia.

Lue loput Satu Miettisen haastattelusta täältä:

https://n4s.dimecc.com/2014magazine/article6/