Miten luodaan asiakaskokemukseen pohjautuva erottautumisstrategia ohjelmistoyritykselle

Uudet pilviympäristössä tarvittavat liiketoimintamallit vaikuttavat siihen, millaisia erottautumisstrategioita ohjelmistoyritykset kehittävät. Ohjelmistoteollisuudessa työntekijöiden luovuudella on suuri vaikutus asiakkaiden käyttökokemuksen muodostumiseen. Miten ohjelmistoyritys voi systemaattisesti tuottaa kokemukseen pohjautuvaa tarjoamaa?

Andrey Sirotkinin (Oulun yliopisto) väitöstutkimus ottaa lähtökohdakseen asiakkaiden arvoihin perustuvan näkökulman kokemuspohjaisen erottautumisstrategian rakentamiseen. Asiakkaiden arvot pitävät sisällään sen, mikä on heidän mielestään hyvää tai pahaa, reilua tai epäreilua, haluttua tai ei-haluttua. Arvot voivat luoda perustan kokemuspohjaiselle erottautumisstrategialle, koska niiden avulla voidaan yhdistää yrityksen ja sen asiakkaiden näkökulmat.

Tutkielman päätulos on arvo-kokemus-pohjainen ”Values-in-Experience (ViEx)” päätöksentekokehikko, joka ohjaa päätöksentekijää kokemustarjoaman kehitysprosessin läpi.

Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää kokemusstrategioiden kehittämisessä. Ne ovat erityisen merkityksellisiä päätöksentekijöille, jotka etsivät tapoja asiakaskokemuksen integroimiseen osaksi liiketoimintaprosesseja. Keskustelu asiakaskokemuksen järkiperäisestä ja irrationaalisesta näkökulmasta hyödyttää lukijoita, jotka etsivät inspiraatiota uusien asiakaskokemusten luomiseen. Nämä tulokset voivat myös tulevaisuudessa auttaa sekä asiakaskokemuksen tutkimusta että ohjelmistoyritysten strategiakehitystä.

Andrey Sirotkin: How to build an experience differentiation strategy for software business : customer values perspective (VTT Technical Research Centre of Finland 2014)

http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-38-8280-8