Kuinka tarjota wau-elämyksiä pilvipalveluissa? Ainutlaatuinen kirja kertoo, miten käyttäjäkokemus auttaa pilvipalvelujen suunnittelussa

Tekesin ja Digilen Cloud Software-ohjelma on julkaissut kirjan, joka tarkastelee pilvipohjaista ohjelmistokehitystä käyttäjäkokemuksen näkökulmasta.

Vastaavanlaista kirjaa, jossa pohditaan, miten käyttäjäkokemus auttaa pilvipalvelujen suunnittelussa, ei ole julkaistu aiemmin.

Miljoonat ihmiset käyttävät päivittäin pilvipalveluja viestimiseen, tiedon säilyttämiseen ja jakamiseen, pelaamiseen ja median seuraamiseen. Tapa, jolla ihmiset käsittävät ja kokevat pilvipalvelut, on olennainen palvelujen hyväksymiselle ja lopulta myös niiden menestymiselle. Juuri siksi tekniikan ja palvelujen kehittäjien on tarpeellista suunnitella palvelut siten, että ne ovat merkityksellisiä, sujuvia, miellyttäviä ja palkitsevia käyttää.

Huomattavan suuri osa pilvipalveluihin liittyvästä kirjallisuudesta on keskittynyt palveluinfrastruktuurin tekniseen kehittämiseen. Vaikka tämä onkin tärkeää, on myös yhtä lailla tärkeää työstää käyttäjien näkökulmaa. Käyttäjäkokemuksen tutkiminen on juuri tätä: sen ymmärtämistä, mitä ihmiset tarvitsevat, haluavat ja mistä he haaveilevat – ja mikä sopii heidän elämäntyyleihinsä.

Nelivuotinen Cloud Software-ohjelma sai aikaan paljon tuloksia käyttäjäkokemuksen tutkimisessa ja pilven palvelumuotoilun suunnittelussa. Kirja ”Landmarks for the User Experience in the Cloud” jakaa ohjelmassa syntyneitä loppukäyttäjien, ohjelmistokehittäjien ja liiketoiminnan johtajien näkemyksiä ja oivalluksia.

Menestyksellisten pilvipalvelujen luomisessa tarvitaan käyttäjätarpeiden ymmärtämistä, arvoja ja käytäntöjä ja innovatiivisen palvelumuotoilun sovittamista näihin. Palveluja kehittävien yritysten on pohdittava huolellisesti käyttäjäkokemuksen roolia niiden liiketoimintalogiikassa ja prosesseissa, joissa näitä palveluja tuotetaan. Yksi keskeisiä asioita on sosiaalisen kokemuksen hyödyntäminen reaaliaikaisessa vuorovaikutuksessa. Toinen tärkeä näkökohta on mahdollistaa sujuva tehtävien siirto, joka perustuu yhtenäiseen käyttäjäkokemukseen erilaisilla laitteilla, mukaan lukien matkapuhelimet, tabletit ja päätelaitteet. Lisäksi käyttäjien pitää tuntea olonsa turvalliseksi pilvessä: heillä pitää aina olla vahva tunne yksityisyydestä ja datan kontrolloimisesta.

Kirja perustuu Cloud Sofware-ohjelmassa tehtyyn työhön. Kirjan ensimmäinen osa valaisee, miten ihmiset kokevat pilven – mitä se heille tarkoittaa ja kuinka he “elävät” pilvessä. Tämän osan näkemykset luovat pohjan sen ymmärtämiselle, minkälaisia palveluja ja käyttäjäkokemuksia tarvitaan, jotta voidaan tukea käyttäjien tottumuksia. Toisessa osassa otetaan huomioon kehittäjien näkökulma ja siinä esitetään oivalluksia, jotka voivat auttaa menestyksekkäiden pilvipalvelujen kehittämisessä. Viimeisessä osassa keskustellaan siitä, miten käyttäjäkokemus voi antaa mahdollisuuksia uuden ja paremman liiketoiminnan luomiseen pilveen. Lopuksi kirjassa esitellään kaksi tapaustutkimusta, jotka tehtiin Cloud Software-ohjelman aikana. Yhdessä nämä osat muodostavat ne “maamerkit”, jotka ovat tärkeitä käyttäjäkokemuksen suunnittelulle pilvessä.

Kirja on tarkoitettu erityisesti pilvipalveluja tuottaville projektipäälliköille, käyttäjäkokemuksesta vastaaville päälliköille, ja pilvipalveluista kiinnostuneille opiskelijoille.  Vaikka kirjan painotus on kuluttajapalveluissa, monet ideoista ovat sovellettavissa liiketoimintapalveluihin. Kirja antaa käytännön neuvoja siitä, kuinka voidaan mahdollistaa parhaimpia mahdollisia käyttäjäkokemuksia pilvipalveluissa – mukaanlukien “wau”-kokemukset. Kirja julkistetaan Cloud Software-ohjelma loppuseminaarissa Helsingissä 13.12.

Landmarks for the User Experience in the Cloud
Cloud Software-ohjelman loppuseminaari 13.12, Marina Congress Center, Helsinki
Cloud Software Finland oli Digilen nelivuotinen (2010-2014) ohjelma, jossa keskityttiin pilvipalveluiden eri osa-aluiden kehittämiseen. Ohjelmaa rahoitti Tekes.