Käytäntöyhteisöt apuna uuden organisaatiostruktuurin kehittämisessäSuomen Ericssonin tuotekehitysorganisaatio kävi läpi laajan muutosprosessin, ja muodosti sen myötä uuden struktuurin organisaatiolleen. Aiheesta on julkaistu nyt ensimmäisiä tutkimustuloksia.

Christian Engblom Ericssonilta sanoo, että kun iso organisaatio luopuu perinteisestä projektirakenteesta ja siirtyy toimimaan pienissä ketterissä tiimeissä, tarvitaan taustalle struktuuri, joka varmistaa yhteispelin toimivuuden isossa organisaatiossa. 

”Mikään tiimi ei pysty yksinään vastaamaan kokonaisuudesta, vaan on luotava rakenne, joka tukee teknistä päätöksentekoa ja takaa yhteensopivuuden ja synkronoinnin. Ericssonilla on satoja tiimejä ja useita tuotteita. Monet tiimit tekevät saman ominaisuuden parissa työtä”, Engblom kuvaa.

Engblom kertoo, että useiden tiimien koordinoimiseen Scrum-teoria tarjoaa ratkaisuksi Scrum of Scrumin.

”Tämä ei kuitenkaan riittänyt, joten otimme avuksi käytännön, jossa Scrum of Scrum ja käytäntöyhteisöt (Communities of Practices,CoP) kohtaavat. Kutsumme näitä yhteisöjä edelleen CoP:eiksi. Niitä muodostetaan sekä tuotteiden että toiminteiden ympärille. Niissä tehdään kaikki tuotteeseen tai toiminteeseen liittyvät päätökset yhdessä’’, Engblom sanoo.

Hän kertoo, että lisäksi CoP:eja käytettiin Ericssonilla niiden perinteisiin tehtäviin. Näitä ovat tiedon jakaminen ja oppimisen tukeminen sekä ongelmien ratkaiseminen.

Niin ketterien menetelmien skaalaamisesta suuriin organisaatioihin kuin CoP:ien käytöstä ohjelmistokehitysfirmoissa on niukasti tutkimuskirjallisuutta.

Casper Lasseniuksen SPRG-tutkimusryhmä (Software Process Research Group) Aalto-yliopistosta tutki CoP:ien roolia Ericssonin tuotekehitysorganisaation struktuurin muutoksen tukena ja julkaisi aiheesta myös artikkelin. Projektipäällikkö Maria Paasivaaran mukaan ryhmä jatkaa pioneeritutkimusta ja erityisenä fokuksena on, miten CoP:it voivat tukea organisaatioiden siirtymistä kohti jatkuvien toimitusten käyttöä. 

Käytäntöyhteisöt on ryhmä ihmisiä, jotka jakavat tietyn taidon tai ammatillisen osaamisalueen. Käytäntöyhteisön aiheena voi olla jäsenten yhteinen kiinnostus tai se voidaan luoda jonkun erityisen aihepiirin käsittelemiseksi. Käytäntöyhteisön perustehtävänä on osaamisen ja vastuun jakaminen.

Lisätietoa:


Artikkeli: Communities of practice in a large distributed agile software development organization – Case Ericsson:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950584914001475