JAMKin Challenge Factoryn opiskelijat kehittävät teknisiä ratkaisuja N4S -teemojen pohjalta

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) opiskelijat tutustuivat Tiedon TOAS-tuotealustaan ja sovittivat sen toimimaan Ubuntu 14.04 LTS käyttöjärjestelmän varassa. Opiskelijat tuottivat myös virtuaalisen tuotesimuloinnin käyttäen pohjana Unity3d-pelikehitysympäristöä.
JAMK järjestää kesäisin Challenge Factoryn, jossa opiskelijat työskentelevät itseorganisoituvana ryhmänä Need for Speed -teemojen parissa. Kesällä 2014 kymmenen hengen opiskelijaryhmä sai eteensä työhaasteita, joista tärkein koski TOASia, Tieto Open Application Suitea. TOAS on avoimeen lähdekoodiin perustuva Java-pohjainen liiketoimintaratkaisujen kehitysalusta, jota voidaan käyttää missä tahansa infrastruktuuriympäristössä. Se pohjaa nykyisellään RedHat/Centos RPM-pakettiin ja -ohjelmavarastoon. Red Hat on ollut useiden vuosien ajan markkinajohtaja tarjoten vankan Linux-alustan tuotannolliseen käyttöön. Viimeisten vuosien aikana Linux-ekosysteemissä on todettu muutoksia, kuten kasvava suosio Debian-pohjaisiin Linux-jakelupaketteihin. Opiskelijayhteistyön avulla Tieto sai käyttöönsä TOAS-konversion avoimen lähdekoodin Ubuntu-käyttöjärjestelmään, perustuen Debian pohjaisiin Linux-jakelupaketteihin.

”Saimme eteemme kasan paketteja ja asennusskriptejä lähdekoodeineen ja riippuvuuksineen. Aloimme tutkia, muokata ja kääntää paketteja Ubuntulle sopivaan formaattiin, ja testailimme yksittäisiä paketteja tarvittaessa virtuaalikoneiden varassa. Saatuamme tärkeimmät paketit käännettyä pystyimme testaamaan isompaakin kokonaisuutta. Teimme kehitystä ja kokeiluja DigitalOcean-pilvipalvelun varassa”, JAMKin Challenge Factory opiskelija Matti Jokitulppo kertoo.

”Pakettien kääntöurakan jälkeen aloimme päivittämään automatisointi-skriptejä niin, että ne saatiin tukemaan Ubuntu-järjestelmää. Teimme automatisointivälineellä koeasennuksia pilviympäristössä, jotta pystyimme tarkistamaan skriptien toimivuuden, Jokitulppo lisää.
JAMKin yliopettaja Jouni Huotarin ja projektiasiantuntija Marko Rintamäen mukaan työn avulla opiskelijat näkivät, miten laaja kokonaisuus tarvitaan siihen, että voidaan toteuttaa vakaita ja skaalautuvia palveluita kaupalliseen tai yhteiskunnalliseen käyttöön.

”Tärkeitä oppeja olivat nykypäivän sähköisiin palveluihin liittyvän julkaisuautomatisoinnin ja nopean muokkaamisen tarpeen ymmärtäminen. Ilman tätä tuntemusta ei nykypäivän pilvipalvelu-ratkaisuja voida tuottaa kustannustehokkaasti”, Rintamäki sanoo.
Unity3d-pelikehitysympäristö tuotesimuloinnin pohjana

Osa Challenge Factory ryhmästä kokeili soveltaa Unity3d-pelikehitysympäristöä tuotesimuloinnin apuna. Opiskelijat suunnittelivat virtuaalisen keittiötilan, jossa on näkyvillä kahvinkeitin. Kahvinkeittimen käyttöliittymäpaneeli ja sen toiminnallisuudet esisuunniteltiin käyttäen apuna FluidUI-suunnittelutyökalua. Toteutettu MockUp-käyttöliittymä liitettiin osaksi pelimaailmaa käyttäen apuna Unity3d Awesomium-kirjastoa. Tämä liitännäinen (plugin) mahdollistaa selainnäkymän liittämisen osaksi pelimaailmaa.

”Esimerkkitapauksessa käyttöliittymäsimulaation avulla kehitettiin tulevaisuuden kahvinkeitintä. Kahvinkeittimen simuloitua käyttöliittymään voidaan muokata reaaliajassa ja uusi totetus on kokeiltavissa virtuaalisessa keittiössä välittömästi. Opiskelijat totesivat, että pelinkehitys-ympäristöä voi soveltaa lähes minkä tahansa tuotteen simuloimiseen”, Rintamäki sanoo.

Lisätietoa:

http://n4sjamk.github.io/

Opiskelijoiden tekemä tuotesimulaatio Unity3d-peliympäristössä:

https://www.youtube.com/watch?v=jvpoDnsj280&feature=youtu.be