Iso data tietää asiakkaan ostospolun

Isoa dataa hyödyntävä asiakasanalytiikka voi lisätä yritysten liiketoimintaa merkittävästi. Myös N4S -ohjelma on käynnistänyt projekteja aiheen tutkimiseksi. Niissä luodaan pilottimalleja syvällisen asiakastiedon keräämiseen ja analysointiin.

Ison datan käytöstä voi tulla keskeinen osa yrityksen liiketoimintaa ja se voi synnyttää uutta liiketoimintaa. Isoa dataa ja analytiikkaa hyödynnetään kansainvälisesti esimerkiksi pankki-, vähittäiskauppa-, ja viihdealalla. Myös monet muut sektorit, kuten terveysala, sisältävät huikeita mahdollisuuksia. Suomessa esimerkiksi VTT on mukana eurooppalaisessa hankkeessa, jossa kehitetään työkaluja muistisairauksien varhaisempaan diagnosointiin ja riskiryhmään kuuluvien henkilöiden tunnistamiseen. Kehitettävät työkalut perustuvat eri lähteistä peräisin olevien taustatietomassojen prosessointiin, ja niitä hyödynnetään kuva-analyysin ja koneoppimisen menetelmillä.

”Datatiede on uusi ala, josta puhutaan paljon. Sen perusajatus on, että suuresta määrästä raakadataa rakennetaan tietoteknisten ratkaisujen ja tilastollisin menetelmien avulla erilaisia malleja tuotteiden ja palvelujen parantamiseksi”, Joonas Lyytinen Reaktorilta sanoo. Lyytinen johtaa N4s -ohjelman tutkimusaluetta, jossa pyritään kehittämään malleja syvällisen asiakastiedon keräämiseen ja analysointiin.

Lue loput Joonas Lyytisen haastattelusta täältä:

https://n4s.dimecc.com/2014magazine/article4/