DIMECC:n ohjelmistoteollisuuden N4S-tutkimushanke tuottanut jo 200 tieteellistä artkkelia

Nelivuotinen N4S-ohjelma on tuottanut jo 200 tutkimusartikkelia, jotka on julkaistu ohjelman verkkosivuilla (https://n4s.dimecc.com/fi/dokumentit/artikkelit/).

Need for Speed (N4S) on suomalainen, yrityslähtöinen yhteistyökonsortio, joka luotiin rakentamaan perusta suomalaisten ohjelmistointensiivisten yritysten menestykselle uudessa digitaalisessa taloudessa. Ohjelmassa on kehitetty mm. reaaliaikaisia liiketoimintamalleja uudenlaisen kokeilukulttuurin kautta.

Suurin osa artikkeleista on tehty yhteistyössä N4S-ohjelmaan osallistuneiden yritysten kanssa. Artikkelit käsittelevät ketteriä ohjelmistomenetelmiä, kokeilukulttuuria, datan ja asiakaspalautteen hallinnointia ja jatkuvaa ohjelmistotuotteiden käyttöönottoa. Myös ohjelmistojen kehityssyklien lyhentymisen vaikutusta organisaatioihin on tutkittu.

“Läheinen yhteistyö yritysten ja tutkimuslaitosten välillä on vaikuttanut suoraan siihen, miten yritykset organisoivat ohjelmistotyönsä. Se on johtanut uusien liiketoiminta- ja ohjelmistokehitysmallien laajaan käyttöönottoon osallistujayrityksissä.”, sanoo ohjelman akateeminen koordinaattori professori Tommi Mikkonen Tampereen teknlllisestä yliopistosta.

N4S -ohjelman toteuttavat kiinteässä yhteistyössä johtavat suomalaiset ohjelmistointensiiviset yritykset, ja se edustaa laajaa 13 teollisuusfirman, 16 pienen ja keskisuuren yrityksen ja 11 tutkimusinstituutin ja yliopiston konsortiota. Ohjelman liiketoimintahyödyistä on tulosssa lisää tuloksia myöhemmin.

Lisätietoja:

Akateeminen koordinaattori, professori

Tommi Mikkonen

tommi.mikkonen(at)tut.fi

+358408490749

n4s.dimecc.com