17 avoimen lähdekoodin ohjelmistoa julkaistu N4S-ohjelmassa

Ohjelmistoteollisuuden suunnittelusyklien nopeutuessa virtaviivaiset ja ketterät menetelmät ovat osoittautuneet menestyksekkäiksi. N4S-ohjelman lähtökohtana on, että myös isojen hankkeiden ketteryyttä voi ja tulee lisätä. Yhteishankkeissa olennaista on kaikkien tulosten jakaminen mahdollisimman läpinäkyvästi. Mukana olevat organisaatiot kehittävät yhteistyössä tuotteita, palveluita tai toimintaansa tietyissä raameissa ja tietyn yhteisesti sovitun tavan mukaan. Tämä ns. sprintti päättyy tulosten arviointitilaisuuteen, jossa esitellään esimerkiksi seuraava ohjelmistoversio. Syyskuuhun 2015 mennessä N4S-ohjelmassa on julkaistu 17 avoimen lähdekoodin ohjelmistoa.

“Vaikka tutkimusohjelma tuottaa paljon tieteellisiä julkaisuita, nyt kehitetyt avoimen lähdekoodin ohjelmistot ovat yhteisrahoitteisen ohjelmistotutkimuksen keskeisin tulos. N4S-ohjelman kautta julkistetut ohjelmistot mahdollistavat ohjelmien tulosten käyttöönoton sekä osallistuja- että seuraajayrityksissä. Ohjelmistojen varaan on myös mahdollista rakentaa kokonaan uutta liiketoimintaa,”, toteaa N4S-ohjelman akateeminen koordinaattori Tommi Mikkonen Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Ohjelmistoja voidaan hyödyntää käyttäjäyhteisön jatkokehitystyössä. Esimerkiksi F-Securen Lokki-paikallistamispalvelun ohjelmistoa jatkokehittää Helsingin yliopiston Software Factory. Lokki -paikkatiedonjakamispalvelu jakaa valitun ryhmän kesken tiedon siitä, missä kukin jäsenistä kulloinkin on. Vapaaehtoiseen tiedonjakoon perustuva palvelu auttaa perheitä ja ryhmiä tunnistamalla ja jakamalla etukäteen merkityt ryhmän jäsenten sijainnit tai ilmoittamalla haluttaessa jäsenen uudesta sijainnista. F-Secure luovutti vapaan ohjelmistokoodin kiinnostuneille kehittäjäyhteisöille. F-Securen ja Helsingin yliopiston Software Factoryn ”Lokki” -yhteistyöprojekti toimii yhtenä Open Source-projektina kansainvälisen yliopistoverkoston Open Academy -ohjelmassa.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun JAMK:n Contriboard on puolestaan kehitystyökalu, jossa työskentelyalustana toimii virtuaalinen taulu ja siihen asetellut idea-laput. Contriboard-palveluun luotu virtuaalitaulu voidaan jakaa reaaliaikaisesti esimerkiksi tiimin kesken, jonka jälkeen kaikki taulun käyttäjät voivat vapaasti heitellä ideoita lappujen muodossa.

N4S-ohjelmaan kuuluva ohjelmistoyritys Vaadin on luonut käyttäjäyhteisön, johon kuuluu yli 2000 Vaadin-projektia ja määrä kasvaa koko ajan. Viritin CDN-työkalu mahdollistaa sovelluskehittäjän käyttää kaikkia Vaadin-lisäosia pilvipalvelusta esikäännettynä, jolloin säästetään huomattavasti kehittäjän työaikaa. Viritin hakee pilvestä valmiiksi käännetyt pienoisohjelmat sovelluskehittäjän toiveiden mukaisesti. Viritin valitsee pilvestä käyttäjän lisäosien mukaan sopivan ja optimoidun kokoelman. Solitan kehittämä metamallityökalu auttaa hahmottamaan tiedonkulkua tietokannassa. Metamallityökalua voidaan hyödyntää heti asiakkaan tuotantodatan analysoimisessa ja se auttaa hahmottamaan tietovirtaa.

N4S-ohjelmassa kehitetyt avoimen lähdekoodin ohjelmistot ja niidet kuvaukset löytyvät täältä:

https://n4s.dimecc.com/en/avoin-lahdekoodi/

 

Lisätietoja:

 

Prof. Tommi Mikkonen, Akateeminen koordinaattori/N4S-ohjelma

tommi.mikkonen(at)tut.fi / +358408490749

Need for Speed (N4S) on yhteistyökonsortio, joka on luotu rakentamaan perusta suomalaisten ohjelmistoyritysten menestykselle uudessa digitaalisessa taloudessa. Ohjelman toteuttavat johtavat suomalaiset ohjelmistoyritykset, ja se edustaa 13 laajan teollisuusfirman, 16 pienen ja keskisuuren yrityksen ja 11 tutkimusinstituutin ja yliopiston konsortiota. Nelivuotisen Digile-ohjelman (2014-2017) rahoittaa osaksi Tekes.