Säästöt jopa kymmeniä miljoonia: DIMECCin teknologiaohjelma nopeutti yritysten tuotekehitystä jopa 250%

Nelivuotinen IT-alan teknologiaohjelma DIMECC Need for Speed (N4S) lyhensi merkittävästi ohjelmaan osallistuneiden tuotesykliä. Tuotekehityksen nopeus tehostui joillakin jopa 100-250% laadun kärsimättä. Tämä on näkynyt myös parantuneena toimituskykynä ja asiakastyytyväisyytenä. Teknologiaohjelman ansiosta kuuden ison DIMECCin omistajayrityksen (Nokia, Tieto, Ericsson, Elisa Appelsin, F-Secure ja Bittium) yhteenlasketut säästöt vuositasolla ovat 40,7 miljoonaa euroa. Koska DIMECC on avoin ekosysteemi,…

DIMECCin teknologiaohjelma loi avoimen aarrearkun: ohjeet ja työkalut ohjelmistobisneksen tekemiseen reaaliajassa nyt tarjolla kaikille

Nelivuotinen IT-alan teknologiaohjelma DIMECC Need for Speed (N4S) kokosi kaikki tuloksensa kaikille avoinna olevaan sivustoon, joka tarjoaa ohjeita ja suuntaviivoja uuden liiketoiminnan aloittamiseen ohjelmistointensiivisille yrityksille eli kaikille niille, joiden toiminnassa ohjelmistot ovat merkittävä tekijä. N4S-ohjelmassa 40 Suomen johtavaa ohjelmistointensiivistä yritystä ja tutkimusorganisaatiota kokeilivat käytännössä reaaliaikaisia liiketoimintamalleja. N4S-ohjelma tarjoaa yrityksille apua hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia ja neuvoo…

Opaskirja systemaattiseen kokeilukulttuuriin julkaistu

Continuous experimentation Cookbook – An introduction to systematic experimentation for software-intensive businesses esittelee keinot, miten yritykset voivat omaksua jatkuvan kokeilukulttuurin eli systemaattisen tavan testata tuotteiden ja palveluiden arvoa ja tarkastella liiketoimintastrategian toimivuutta. Kasvava määrä yrityksiä on mukana rakentamassa ohjelmistovaltaisia tuotteita ja palveluita. Siksi suosituksi iskulauseeksi on tullut ”kaikki bisnes on ohjelmistobisnestä”. Ohjelmistokehitys mahdollistaa yritysten sekaantuvan…

Opaskirja tulevaisuuden näköalojen ennustamiseen ohjelmistobisneksessä

A Cookbook for Predicting the Future – Introduction of Foresight Tools  antaa organisaatioille helpon keinon löytää sopivat tulevaisuuden ennakoimiseen tarvittavat työkalut ja menetelmät. Se on käytännöllinen opaskirja, jolla voi johtaa tulevaisuuden ennakoimiseen liittyviä toimintoja ohjelmistoalan liiketoiminnassa. Kirjoittajat määrittelevat ennakoinnin etupainotteiseksi näkemykseksi tai tulevaisuuden vaihtoehtojen luotaaamiseksi. Nykyinen globaali liiketoimintaympäristö on jatkuvasti muuttuva ja uusia teknologioita, innovaatioita,…

Koordinaatiokaaos pilaa ohjelmistosuunnittelun

Usein ohjelmistoratkaisut menevät pieleen. Perimmäisenä syynä ei ole tekniikka vaan huono johtaminen. Osaoptimointi, hajoita ja hallitse strategia, johtaa toimintojen sirpaloitumiseen ja väistämättä byrokratian kasvamiseen. Jokaiselle työntekijälle annetaan tiukasti määritellyt roolikuvaukset, jotka ovat myös kapeita, sillä muuten niitä ei voida määritellä riittävän tarkasti. Tämä johtaa koordinoinnin tarpeen lisääntymiseen räjähdysmäisesti sillä työtä pitää koordinoida useiden kapea-alaisten roolien…

DIMECC:n ohjelmistoteollisuuden N4S-tutkimushanke tuottanut jo 200 tieteellistä artkkelia

Nelivuotinen N4S-ohjelma on tuottanut jo 200 tutkimusartikkelia, jotka on julkaistu ohjelman verkkosivuilla (https://n4s.dimecc.com/fi/dokumentit/artikkelit/). Need for Speed (N4S) on suomalainen, yrityslähtöinen yhteistyökonsortio, joka luotiin rakentamaan perusta suomalaisten ohjelmistointensiivisten yritysten menestykselle uudessa digitaalisessa taloudessa. Ohjelmassa on kehitetty mm. reaaliaikaisia liiketoimintamalleja uudenlaisen kokeilukulttuurin kautta. Suurin osa artikkeleista on tehty yhteistyössä N4S-ohjelmaan osallistuneiden yritysten kanssa. Artikkelit käsittelevät ketteriä ohjelmistomenetelmiä, kokeilukulttuuria, datan ja…

Esineiden internet tarvitsee uusia liiketoimintamalleja

Esineiden internetin (IoT) aikakausi tarkoittaa, että liiketoiminta hyödyntää kasvavasti sähköistä tiedonvaihtoa ja vuorovaikutusta. Esineiden internet tekee liiketoimintamallien laatimisesta haastavaa mutta myös arvokkaampaa. Tästä huolimatta nykyiset liiketoimintamallit eivät ota huomioon yritysten toiminnan tapaa, joka on kytkeytynyt toisiinsa ja joka kehittyy samasta innovaatioiden ekosysteemistä. Oulun yliopiston tutijat ovat tunnistaneet uusia liiketoimintamalleja, jotka soveltuvat tulevaisuuden tarpeisiin. Professori Petri…

Uudet ekosysteemit edellyttävät erikoistumista ja sisäisiä startupeja

Digilen tutkimusohjelmat IoT ja N4S ovat avanneet monia uusia perspektiiveja perinteiselle laitetoimittajalle kuten Ericssonille. Se tarkoittaa suunnitteluympäristöä, jossa uusien ohjelmistojen luominen, testaaminen ja julkistaminen voivat tapahtua nopeasti, säännöllisesti ja entistä luotettavammin. Tutkimusyhtiö Gartnerin arvion mukaan maailmassa on vuonna 2020 jopa 25 miljardia verkkoon kytkeytynyttä laitetta. Laitteiden hurja määrä muuttaa tapoja tehdä liiketoimintaa. Laitteet edustavat useita…

Opaskirja sisäisen startupin perustamiseen

Suomessa ja monessa muussa massa on yrityksillä ollut vaikea tilanne – moni yritys on joutunut säästämään – leikkaamaan kulujaan ja irtisanomaan ihmisiä. Leikkaukset eivät saisi jäädä ajatuksiin, koska pitäisi suuntautua tulevaisuuteen. Mutta miten? Sisäiset startupit on tapa ajatella eteenpäin ja konkreettinen ajatusmalli siihen, miten uudistua. Digilen N4S-ohjelman tutkimusorganisaatiot ja yritykset ovat laatineet opaskirjan, jossa kerrotaan…

Lehtien myyntiä voi ennustaa datan avulla – ja lisätä riskittömästi uusi lehti valikoimaan

Solita kehitti N4S-ohjelmassa datan analysointimenetelmän, jonka ansiosta eri lehtien myyntiä voidaan lisätä lähes kolmanneksen. Data-analytiikkaan erikoistunut IT-firma Solita kehitti menetelmän, jossa lehden myyntiä ennustetaan muiden samankaltaisten lehtien myynnin perusteella samanlaisissa lehtipisteissä. Menetelmän avulla voidaan ennustaa myös uuden lehden myyntimäärät, jos se lisättäisiin valikoimaan. Jos myyntiketjun tuotevalikoimassa on 1500 nimikettä, mitä kannattaa valita, jos tilaa on…